Şu anda "SMMM DERSLERİ" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

•Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. •Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir. Adlî veya idarî her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır. •Tan YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

• Yeminli malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından yapılır, •Yazılıdır, •Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. •Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere 7 üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; dördü Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanları arasından, bi YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

•Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

• Süre şartı: En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, • Sınav şartı: Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, • Ruhsat şartı: Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak. YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

• Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiiyetindeki kişilerin, • T.C. tabiiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, • Kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2. madde kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali müşavir unvan YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

• Eğitim şartı: Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dalında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirt YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

• T.C. vatandaşı olmak, • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düz YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

1 GELIR VERGISI KANUNU GELIR : Gerçek kisilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kisinin bir takvim yılı içinde elde ettigi kazanç ve iratların safi tutarıdır. GELIRIN UNSURLARI:Gelire giren kazanç ve iratlar sunlardır : 1. Ticari kazançlar 2. Zirai kazançlar 3. Ücretler 4. Serbest meslek kazançları 5. Gayrimenkul sermaye iratları 6. Menkul sermaye iratları 7. YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.smmmkurslari.gen.tr/dosya/2010-3_lisans.pdf CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.smmmkurslari.gen.tr/dosya/2010-3_lisans_ynt.pdf YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) __________ / ___________ 129 ŞÜPH. TİC ALACAK KARŞ. 128 ŞÜPH.TİC.ALAC. Cevap: Alacağın tahsil imkanının kalmaması 2) Aktifi düzenleyici hesaplardan değildir? Cevap: Dönem Kar Zararı 3) Sigorta şirketinin zararı ödemeyi taahhüte etmesiyle borçlu hesap hangisidir cevap diğer çeşit alacaklı hesabı 4) A işletme YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
KAPAT
SMMM Kursları - SMMM Kursu - SMMM Staja Başlama Kursu