Şu anda "SMMM DERS NOTLARI" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

Smmm Staja Başlama Çıkmış sorular,cevapları ve çözümlemeler. Çalışma sorularıdır. İşletmenin yapmış olduğu satış karşılığında aldığı yabancı para tutarını Türk Lirası üzerinden kayıtlara alması aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?A) Maliyet esası B) Tarafsızlık ve belgelendirme C) Özün önceliği D) Parayla ölçülme YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

1 GELIR VERGISI KANUNU GELIR : Gerçek kisilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kisinin bir takvim yılı içinde elde ettigi kazanç ve iratların safi tutarıdır. GELIRIN UNSURLARI:Gelire giren kazanç ve iratlar sunlardır : 1. Ticari kazançlar 2. Zirai kazançlar 3. Ücretler 4. Serbest meslek kazançları 5. Gayrimenkul sermaye iratları 6. Menkul sermaye iratları 7. YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.smmmkurslari.gen.tr/dosya/2010-3_lisans.pdf CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.smmmkurslari.gen.tr/dosya/2010-3_lisans_ynt.pdf YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) __________ / ___________ 129 ŞÜPH. TİC ALACAK KARŞ. 128 ŞÜPH.TİC.ALAC. Cevap: Alacağın tahsil imkanının kalmaması 2) Aktifi düzenleyici hesaplardan değildir? Cevap: Dönem Kar Zararı 3) Sigorta şirketinin zararı ödemeyi taahhüte etmesiyle borçlu hesap hangisidir cevap diğer çeşit alacaklı hesabı 4) A işletme YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

1)Yıl sonunda yabancı paranın değerlemesi nedeniyle döviz kurunda oluşan kayıp nasıl muhasebeleştirilir? _______________________ /_______________________ Kambiyo Zararları Hs. Kasa Hs. ______________________ /_________________________________ 2)A işletmesi elinde bulundurduğu demirbaşı yenileme amacıyla satmış ve 35.000 YTL. Gelir elde etmiştir.3 mali yıl boyunca demirbaş yenil YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

MALİ ANALİZ TEST 1-İşletmenin kazanma gücü ve kazanma gücünün devamlılığı hakkında detaylı bilgi hangi finansal tablo incelenerek elde edilebilir? a.Kar dağıtım tablosu b.Gelir tablosu c.Bilanço d.Nakit akım tablosu e.Fon akım tablosu 2-Aşağıdakilerden hangisi kreditör (işletmeye borç veren) olarak değerlendirilmez? a.Bankalar b.Finansman bonosu yatırımcılar c.Özel YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

1-Üretim kapasitesi 12.000 birim olan bir işletme dönemde 4.800 birim üretim yapmış ve çeşitli maliyet sistemlerine göre maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Tam Maliyet sistemine göre = 60.000 Değişken maliyet sistemine göre = 52.000 Normal maliyet sistemine göre = 55.200 Asal maliyet sistemine göre = 43.000 Bu bilgilere göre işletmede sabit genel üretim maliyeti kaç YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

-NOTLAR- Factoring sözleşmesi karma bir sözleşmedir. Üçlü ilişki vardır. factor hizmeti talep eden müşteri müşterinin alacaklarını satın ve devralan factor ve müşterinin alacaklarına yönelmiş olduğu üçüncü şahıs borçludur. -Tasarruf işlemi:Borçlar hukukunda bir hakkın devri değiştirilmesi ya da sona erdirilmesi sonucunu doğuran işlemlere denir. -Hukuki işlem: H YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

SÖZLEŞME TİPLERİ A-Tipik (isimli) sözleşmeler 1-Devir borcu(hakkı) doğuran sözleşmeler: Örn: trampa(takas) bağışlama vaadi sözleşmesi satım sözleşmesi Satım sözleşmesi türleri;Taşınmaz satımı taşınır satımı taksitle satım artırma ile satım 2-Kullandırma sözleşmeleri: örn Kira ariyet sözleşmesi(bir malın başkasına bedava ücretsiz kullandırılması ivazs YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

BORCUN İFASI (ÖDEMESİ) Borcu sona erdiren sebepler 1-İfa (ödeme) 2-İbra : Alacaklının borçluyla yaptığı sözleşme ile alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarmasıdır. Alacaklı iflas etmişse borçluyu ibra edemez. İbra ile borç sona erer. 3-Zamanaşımı 4-Kusursuz imkansızlık 5-Tecdit(yenileme): Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirerek sona erdirilmesidir. YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
KAPAT
SMMM Kursları - SMMM Kursu - SMMM Staja Başlama Kursu