SMMM Giriş Özel Şartları Serbest Muhasebeci Olmanın Özel Şartları Hukuk İktisat Maliye İşletme Muhasebe Bankacılık Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret ve maliye meslek YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

YMMM Mesleğine Giriş Şartları Yeminli Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları 1. En az 10 yıl Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapmış olmak. 2. Yeminli Mali Müşavirlik sınavını vermiş olmak. 3. Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmak. (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanların bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluş YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

SMMM İle YMM Arasındaki Farklar Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin mali tabloları ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri muhasebe prensipleri ve muhasebe standartlarına uygunluğunu hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik ederler.Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler tasdike ili YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Meslek Odası Organları ( Kurulları) Meslek mensubu olabilmenin genel şartları 1. T.C. Vatandaşı olmak 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 3. 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek. 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5. Ceza veya disiplin sotuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmak. 6. Meslek şeref ve hays YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Birliğin Organları Birliğin Amacı : 1. Mesleki alanda çalışmalar yaparak mesleğin gelişimini sağlamak 2. Meslek onurunu üye ve odaların haklarını korumak 3. Mesleğin uygulanması ile ilgili normları geliştirmek mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak 4. Üyeler ve odalar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek 5. Kanun ve yönetmeliklerle öngör YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Odanın Gelirleri 1. Oda Giriş Aidatı : Odaya kayıt olan her üyeden kayıt anında alınır. 200 rakamının bütçe memur taban aylığı katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz. 2. Yıllık Oda Aidatı : Maktu Aidat : 200 rakamının bütçe memur taban aylığı katsayısı ile çarpımından az olamaz. Odaya kayıtlı tüm üyeler tarafından Ocak ayında ödenir. YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Birliğin Gelirleri : 1. Birliğe dahil odaların gelir bütçelerinden % 10 dan az olmamak üzere alınacak paylar. 2. Birliğe ait malvarlığından sağlanan gelirler 3. Ruhsatname ücretleri 4. Y.M.M. Mühür ücretleri 5. Bağış ve yardımlar Birliğin Organları : Genel Kurul : Birlik Genel Kurulu Odaların üyeleri arasından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir.Her oda üyelerinin y YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Oda Genel Kurlunun Görevleri SMMM VE YMM ODALARI Odanın Amacı : 1. Mesleki alanda çalışmalar yaparak mesleğin gelişmesini sağlamak 2. Meslek onuru ve üye haklarını korumak 3. Mesleğin uygulanması ile ilgili normları geliştirmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak 4. Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek. Odanın Kuruluşu : Bölgesi içinde en az YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Odanın Yönetim Kurulunun Görevleri 1. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. 2. Oda görevlilerinin atanmasını işten ayrılmalarını ve terfilerini düzenlemek. 3. Oda adına taşınmaz mal almak ve satmak ipotek etmek ve kaldırmak konusunda Y.Kurulu başkanına veya bir Y.k. üyesine yetki vermek. 4. Kanun ve yönetmeliklere YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

SMMM Kurslarına gitmeden, smmm kursuna yığınla para vermeye gerek kalmadan, smmm staja başlama sınavı ve smmm yeterlilik sınavlarına hazırlıyoruz. Pek yakında sitemizde ders notlarını bulabileceksiniz. YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 4.707 sayfa, 4.707. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020304.7034.7044.7054.7064.707
KAPAT
SMMM Kursları - SMMM Kursu - SMMM Staja Başlama Kursu